עמוד:3

תוכן העניינים ניסוי ... הכרת ספק הכוח והרב-מודד 7 ניסוי : 2 סוגי נגדים ; הכרת קודי סימון של נגדים ; שיטות מדידה של התנגדות 19 ניסוי : 3 מדידת אופייני התנגדות של נגד , נורת להט , דיודה ונגד תלוי-אור 35 ניסוי : 4 הכרת תוכנת הדמיה וניתוח מעגלים חשמליים באמצעותה 43 ניסוי ... חיבור נגדים בטור ובמקביל 49 ניסוי : 6 מדידות במעגל נגדים מעורב עם מקור יחיד 55 ניסוי 57 בדיקת חוקי קירכהוף במעגל זרם ישר , הכולל שני חוגים ומקור מתח יחיד 61 .. ניסוי : 8 מדידת הספק במעגל חשמלי מעורב-בזרם ישר 67 ניסוי : 9 שיטת זרמי החוגים לפתרון מעגלים חשמליים 73 ניסוי : 10 שיטת זרמי החוגים לפתרון מעגלים - הניסוי יבוצע ברכיבים ממשיים דד ניסוי ..... שיטת תבנין לפתרון מעגלים חשמליים 83 ניסוי .... בדיקת שיטת תבנין לפתרון מעגלים . בדיקת מאזן הספקים במעגל תבנין 89 ניסוי ..... סוגי קבלים , מדידת קיבול , טעינה ופריקה של קבל 93 ניסוי : 14 טעינה ופריקה של קבל 103

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר