עמוד:4

פרק 3 מסד הנתונים הגיאומטרי 99 3 . 1 מסד הנתונים הגיאומטרי — מהו ? 99 3 . 2 רשומות המייצגות גופים תלת ממדיים בשיטת מסגרת המוטות 108 3 . 3 רשומות המייצגות גופים תלת ממדיים בשיטת גבולות הגוף 116 3 . 4 רשומות המייצגות גופים תלת ממדיים בשיטת — CSG הרכבה מגופים בסיסיים 129 3 . 5 החלק הכללי של רשומה במסד הנתונים 132 3 . 6 פעולות שמבוצעות באמצעות מסד הנתונים 144 3 . 7 סיכום 150 פרק 4 שיטות להגדרת עקומות כלליות ומשטחים כלליים 153 4 . 1 עקומות תלת ממדיות כלליות 154 4 . 2 ייצוג משטחים במערכת גרפית 170 4 . 3 סיכום 187

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר