עמוד:3

תוכן העניינים הקדמה פרק 1 מבוא 7 1 . 1 דיגום 8 1 . 2 השלבים העיקריים בעבודה במערכת גרפית תלת ממדית 10 1 . 3 שימושים במערכת גרפית תלת ממדית 11 1 . 4 המבנה הכללי של מערכת תוכנה גרפית 15 1 . 5 אמצעי קלט ופלט גרפיים 18 1 . 6 סיכום 31 פרק 2 מודלים גיאומטריים 49 2 . 1 מודל גיאומטרי דו ממדי 50 2 . 2 מודל גיאומטרי תלת ממדי בשיטת מסגרת המוטות 59 2 . 3 מודל גיאומטרי תלת ממדי בשיטת גבולות הגוף 71 2 . 4 מודל גיאומטרי תלת ממדי בשיטת — CSG הרכבה מגופים בסיסיים 85 2 . 5 מידע אשר מחושב או מוסק מן הדגם הממוחשב 94 2 . 6 סיכום 96

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר