עמוד:40

מה קרה קדם ומה קרה אחר כך ? כתבו מספר 1-מ עד 5 ליד כל משפט לפי הסדר בספור . הרומאים שלחו חילים לאסר את רבי שמעון בר-יוחאי . רבי שמעון בר-יוחאי ובנו אלעזר הסתתרו במערה וכך נצלו . התלמידים הזהירו את רבי שמעון בר-יוחאי שהרומאים רוצים לאסר אותו ואת בנו . רבי שמעון בר-יוחאי לא פחד מהרומאים והמשיך ללמד תורה . 1 הרומאים ששלטו בארץ ישראל צוו להפסיק ללמד תורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר