עמוד:38

איך נצלו שמעון בר-יוחאי ובנו אלעזר מן הרומאים נחמה ניר-יניב שמעון בר-יוחאי לא רק חכם היה , לא רק גדול בתורה היה , כי אם אמיץ וגבור היה . פעם שמע שהרומאים הרשעים השליטים בארץ ישראל אסרו על למוד התורה . הרומאים היו עוברים בכל כפר ובכל עיר ומצוים על המורים להפסיק ללמד את תלמידיהם תורה . לא שמע רבי שמעון בר-יוחאי האמיץ בקול הרומאים . ידע , כי למוד תורה חשוב הוא יותר מפקדת הרומאים . שמעו הרומאים , כי רבי שמעון בר-יוחאי ממשיך ללמד את תלמידיו , כעסו עליו כעס רב ובאו לאסר אותו . גדוד שלם שלחו לאסרו . באו תלמידיו של רבי שמעון ואמרו לו : " רבי , ברח ! הרומאים באים לאסרך " .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר