עמוד:25

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות ? שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כלו מצה . שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות הלילה הזה מרור . שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפלו פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים . שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסבין הלילה הזה כלנו מסבין . מתוך ההגדה של סח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר