עמוד:24

השלימו : בבית הראשון יש סימנים הקשורים ל חג עונה בבית השני יש סימנים הקשורים ל חג עונה אילו שורות חוזרות בשני הבתים של השיר ? סמנו אותן בשיר . קראו בזוגות : אחד מכם יקרא את השורות החוזרות בכל בית , ו האחר יקרא את השורות האחרות בכל בית . דתיה בן-דור כתבה לחן ) מנגינה ( לשיר . מצאו את הסרטון לשיר באינטרנט , והאזינו לו . מה מתוך המלים שבשיר מופיע בסרטון ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר