עמוד:2

המהדורה המעודכנת של קוראים עם קסם מבוססת על המהדורה המקורית בתוספת יצירות ספרות וטקסטים נוספים בהתאם להנחיות החדשות של משרד החינוך ) נובמבר . ) 2011 ניהול תחום שפות : ד"ר נעמי גורבט ניהול התכנית : נירה לוין , חיה יצחקי עפרה בן עמי ) במהדורה המקורית ( פיתוח וכתיבה : נירה לוין עפרה בן עמי ) במהדורה המקורית ( ייעוץ אקדמי : פרופ' עלית אולשטיין ייעוץ דידקטי : מירה אואן קריאה והערות : אודי גביזון עריכה : חיה יצחקי עריכת מגדר : שרה אופק הפקה : גלי פרנק עיצוב : שרית יוקר ענת קמניצקי-ירקוני , דקלה פולוצקי ) במהדורה המקורית ( טיפול בזכויות יוצרים : טקסטים – נועה נתנאל ; איורים ותמונות – דבורה גרודה הבאה לדפוס : גדי נחמיאס זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלק ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ) המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ) © כל הזכויות על היצירות ששובצו בחוברת זו שמורות לבעליהן . פירוט – בסוף הספר . © תשע"ג , . 2013 כל הזכויות שמורות למטח , המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , רח' קלאוזנר 16 רמת אביב , , 61394 , 03-6460160 : 'טל . 03-6422619 : 'פקס

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר