עמוד:119

. 8 מה קרה בלילה ? קריאת הקטע - א . התלמידים יתבוננו באיור : מי מופיע בו ? מה קורה ? ב . התלמידים יזהו בקטע שמות מוכרים . ג . התלמידים יקראו את השאלה במשפט הראשון . אפשר לשאול - למה מצפים לפי השאלה ? ד . התלמידים יקראו קריאה דמומה את כל הקטע . ה . קראו יחד בקול . . 9 הצגה - התלמידים יציגו את המתרחש . אפשר 2-ש תלמידים יקריינו ויקראו את המשפטים , והאחרים יציגו בהתאם . . 10 ענו לפי הסיפור , שאלות הבנה - התלמידים יקראו את השאלות . שאלו : לפי מה אתם יודעים ? היכן הדבר כתוב בקטע ? . 11 חבל או אבל ? - אפשר לחזור על הצליל של חטף פתח . . 12 אוצר מילים - בעקבות המילה ארנב אפשר לדבר על חיות בכלל וגם על חיות מחמד . שאלו : אילו חיות מחמד יש לכם ? היכן אתם משכנים אותן ( אקווריום , מלונה , כלוב . ( ... . 13 מדברים וכותבים - בעקבות הסיפור על הארנב ואחרי השיחה על חיות מחמד , הציעו לתלמידים לכתוב סיפור על חיות המחמד שלהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר