עמוד:118

בעמ' 85-82 עורכים חזרה כללית על חוברת 1 חזרה באמצעות קריאת קטע . 1 איור - התלמידים יתבוננו באיור . שאלו : מי מופיע באיור ? מה קורה באיור ? מה כתוב באיור ? למי הקלמר שייך ? האיור קשור לסיפור . התלמידים ינסו לשער מה מסופר בקטע . . 2 אבא קנה , קריאת הקטע - התלמידים יקראו את הקטע קריאה דמומה . לאחר מכן יקראו בקול . כדאי לחזור על הקריאה בקול . . 3 שאלו - מה קרה ? מה הקשר בין האיור לסיפור . . 4 מה נכון ? שאלות הבנה בעקבות הסיפור - בשאלות ההבנה התלמידים נדרשים לעבור ממצב של קריאת פענוח למצב של התייחסות למשמעות של המשפטים ושל השתלשלות הדברים . . 5 כתבו את המילים , בניית המילים - בנו על הלוח את המילים : לילה , הביתה , מתי . המשותף לכולן : י בשווא ( ללא תנועה . ( זוהי בניית מילים לקראת הסיפור הבא . כדאי לבנות על הלוח גם את המילים הבאות : לאן , ארנב , אבל . . 6 השבת אבידה - הסיפור מספק הזדמנות לעסוק בערך של השבת אבידה . מהו ? למה זה חשוב ? על-פי חוקי התורה חייב המוצא להחזיר כל אבידה לבעליה , ואם אין הבעלים ידועים למוצא - עליו לשמור על המציאה פרק זמן קצוב . התורה אף אוסרת להתעלם מן האבידה , להשאירה במקומה ולהימנע בכך מטרחת השבתה . כתבה : מתיה קם ; מטח . 7 אוצר מילים - קלמר שייך לכלי כתיבה . מה עוד שייך ? למה כל כלי משמש ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר