עמוד:109

חזרה כללית בקטע . 1 שחר שרק , קריאת קטע - הקטע הוא חזרה על הצלילים שנלמדו עד כה . הקטע שחר שרק - מתאר התרחשות . הסיפור מבוסס על משפטים קצרצרים , שיש בהם מילים מוכרות . א . התלמידים יתבוננו באיור . מה קורה בו ? מה עושים ? ב . התלמידים יחפשו בקטע שמות מוכרים . ג . התלמידים יקראו את הקטע קריאה דמומה . ד . קראו יחד בקול את כל הקטע . כדאי לחזור על הקריאה . . 2 סימני פיסוק - כדאי לחזור על המשמעות של סימני הפיסוק : נקודה - בסוף משפט , "רגיל" משפט שמספר משהו . נקודתיים - מסמנות דיבור ישיר ( מה שהדמות אומרת . ( שלוש נקודות - שהדבר נמשך . סימן שאלה מסמן שאלות . . 3 כן או לא ? הבנה - התלמידים נשאלים שאלות הבנה קצרות . בכל תשובה שאלו : איך אתם יודעים ובקשו לחזור לקטע ולהראות היכן הדבר כתוב . . 4 פנטומימה - תלמיד יציג משפט בפנטומימה , ואחרים ימצאו את המשפט . אפשר גם להמחיז : 2 תלמידים יקריינו והאחרים יציגו . . 5 אוצר מילים - בקטע יש פעלים רבים . אפשר למיין : אילו פעולות עושים בגוף ? ( רקד , נח . ( אילו פעולות נוספות אתם מכירים ? ( עמד , ישב , קפץ , הלך . ( אילו פעולות הפה עושה ? ( שרק , שר , לחש . ( אילו פעולות נוספות אתם מכירים ? . 6 משחק שמות פרטיים - קראו בכל פעם צליל שנלמד : א , י , ל / ל , ש / ש , ח / ח , נ / נ , ד / ד . מי שיש בשמו הצליל יקום ויאמר את שמו . אפשרות אחרת : הזמינו שורה של תלמידים - והתלמיד ייצא קדימה מן השורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר