עמוד:88

. 1 כתבו את המילים ,... בניית מילים - מן הצלילים שנלמדו מרכיבים מילים חדשות : ff פותחת בפעלים שונים . קראו תחילה את ההברה השנייה ( אל , מר ( ... ואחר כך צרפו את . ff זוהי טכניקת בנייה שונה , המופיעה בפעם הראשונה . צליל אחד משותף והאחרים שונים . . 2 פנטומימה - המורה או אחד התלמידים יציג פועל - והאחרים ישערו מהו . . 3 מה מתאים ? הבנה - פעילות הבודקת את הבנת המילים שנלמדו . . 4 חזרו אל הפעלים שכתבו למעלה , והטו אותם בנקבה : שאל / שאלה . . 5 מי שר ? מי שרה ? ff ר ff / רה - עיסוק חוזר בזכר ונקבה . כתבו את הפעלים על הלוח ושאלו : מה הם ההבדלים . 1 זכר / נקבה , . 2 במילה שרה - יש אות ה ) . "שותקת" התלמידים יקראו את הפעלים , ויכתבו את הפועל המתאים בשורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר