עמוד:79

. 4 מה מתחיל ? ... מה שומעים בסוף ? ... הבחנה שמיעתית - בררו שהאיורים מובנים ושהמילים ידועות . למשל , המילים : ליצן , קולב . רביעייה - 1 המשימה : לזהות ל פותחת לעומת צלילים פותחים אחרים . המילים הן : ליצן , לימון , לחמנייה , לילה . רביעייה - 2 המשימה : לזהות ל בתוך מילה . המילים הן : כלה , כלב , חלב , קולב . רביעייה - 3 המשימה : לזהות ל בסוף מילה . המילים הן : דגל , פיל , מקל , מברשת . . 5 אוצר מילים - אפשר לנצל את האיורים להעשרת אוצר המילים ולמודעות לשונית . ראו הצעות לפעילויות בהקדמה בעמ' . 22-20 שאלו : לאיזה חג יש קשר למילה : ליצן , ולמילה דגל ? נעליים - אילו מילים חורזות בסיומת ים ? איזו מילה מסתתרת במילה לחמנייה ? ) לחם . )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר