עמוד:74

המשחק "לוטו צלילים" מאפשר לילדים לתרגל בדרך חווייתית ומהנה את הקשר בין צליל לבין הייצוג הגרפי שלו , כלומר בין צליל לאות + סימן ניקוד . המשחק אינו דורש היערכות מיוחדת , ואפשר לשחק בו במהלך שיעור . העיקרון הוא של משחק הלוטו : לאחר גזירת הכרטיסים הילדים יסדרו אותם בערימה , פניהם מטה . כל ילדה או ילד בתורם ירימו כרטיס מערימת הכרטיסים , יקראו את הצליל בקול רם ויחפשו את המילה שהצליל נשמע בה . מנצח מי שמילא ראשון את הלוח שלו . בעבודה עם ילדים מתקשים כדאי להציע לילדים כשלב מקדים לפרק כל מילה לצליליה וכך לאתר את הצליל שבכרטיס . בעבודה עם תלמידים מתקדמים , אפשר להציע להם לנצל את לוחות משחק הלוטו למשחק לוטו אחר , שבו יש להתאים לציורים רק צלילים סוגרים . הנחו את הילדים להכין כרטיסים שעליהם אותיות מתאימות לסופי המילים . שימו לב , שלוש מילים מצוירות מסתיימות בה"א " שותקת" - פרה , מסכה , קסדה , וכדאי לכוון את הילדים לזיהויה לפני הכנת הכרטיסים . כמו כן כדאי להסביר מראש את הפתח הגנובה ב"תפוח" . "מפתח"וב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר