עמוד:71

. 4 כתבו את המילים , בניית מילים - צירוף ) סינתזה ( של צלילים מוכרים למילים חדשות . אם יש צורך הזכירו את הצלילים . התלמידים יכתבו , ובהמשך יקראו את המילים שכתבו . בהמשך אפשר לעשות פנטומימה של הפעלים . למשל : המורה תציג , והתלמידים ישערו לאיז מילה הכוונה . . 5 תמר באה , קריאת קטע : א . התלמידים יעיינו בקטע וימצאו בו מילים מוכרות . במקרה זה אפשר לבקש למצוא שמות מוכרים . רוב המילים בקטע אמורות להיות מוכרות . ב . התבוננו באיור ושאלו : אילו דמויות רואים בו ? את מי כבר הכרנו ? מה קורה באיור ? ג . התלמידים יקראו את הקטע קריאה דמומה . ד . התלמידים ) אפשר יחד עם המורה ( יקראו את הקטע בקול . חזרו על הקריאה . ה . שאלו שאלות הבנה על הקטע : מי בא ? מי לא בא ? ו . הסבירו את התפקידים של סימני הפיסוק בקטע : הנקודתיים ( : ) מסמנות מה נאמר . סימן השאלה (?) מסמן שיש שאלה . ז . התלמידים יתרגלו את קריאת הקטע בקבוצות קטנות . . 6 השלימו - התלמידים יתבוננו באיור , ויבררו : מי מדבר עם מי ? וינסו לברר את תוכן השיחה . התלמידים ישלימו בעזרת המילים שמתחת לקו . אחרי ההשלמה יקראו שוב את כל הקטע ברצף . . 7 השערה - אפשר לשער למה ברק לא בא , ולבנות המשכים שונים לסיפור . . 8 משחקי כרטיסיות - אפשר לבנות מכרטסת הא"ב וגם מכפולת הא"ב את שמות הדמויות : תמר , ברק , אבא . . 9 הצעות להרחבה - בעקבות האיור של שיחה בטלפון אפשר להרחיב ולשאול : לשם מה יש טלפון ? לשם מה מדברים בו ) לברר , להודיע , לשוחח . ) אפשר להמחיז שיחות טלפון במשפחה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר