עמוד:62

הקניית מילת השאלה מה ? . 1 איפה כתוב מה ? עתה ניתן להכיר את מילת השאלה מה . שאלו : למה יש לידה סימן שאלה ? מתי אומרים ? "מה" התלמידים ימציאו שאלות שיש בהן מילת השאלה מה , וישאלו אחד את השני . . 2 קומיקס )/ ברק ! מה (? הבנה - קראו את הקומיקס בקול . מה קורה בו ? תוכלו להציג את הקומיקס . . 3 מה שומעים בסוף המילה ? תרגול קריאה - בררו שהאיורים מובנים ושהמילים ידועות . התלמידים יקראו את הצלילים מתחת לאיורים , ויקשרו בקו לאיור המתאים . אפשר שהתלמידים יחפשו באיורים מילה שמסתיימת בצליל- ה . שימו לב : בכולן הסיומת ה מציינת נקבה . המילים הן : בובה , מצלמה , סירה , בובה . 4 כרטיסיות - בעזרת כרטסת הא"ב או בעזרת כפולת הא"ב של כל תלמיד ) ראו תיאור בהקדמה בעמ' . ) 12 אפשר לכתוב את המילים מלמעלה ועוד מילים מוכרות , כגון : קמה , קרה , מרה . . 5 קומיקס ( תמר ! מה ? בה - (! שאלו : למה תמר נבהלה ? התלמידים יקראו את המילים כדי להבין . התלמידים ימחיזו את הסיפור הקצר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר