עמוד:61

הקניית ה שותקת , ותופעת זכר ונקבה . 1 הקניה - כתבו על הלוח את המילים קם-קמה . קראו יחד , ושאלו : מה הם ההבדלים בין המילים ? ההבדלים : קם זכר , קמה נקבה ; מ סופית ( ם ) השתנתה ל-מ רגילה , ונוספה האות ה , שאין הוגים אותה . . 2 תה , מה , רה , בה , קה , ה שותקת - בעברית , כאשר מילה מסתיימת בקמץ , תבוא אחריה ה , "שותקת" ה לא נשמעת . למשל , קמה - שומעים בסוף רק מ ( וקמץ . ( הסבירו : ה שותקת = ה שאין שומעים אותה . יש מילים ששומעים ה : הלך , הר , זהירות . בסוף מילה ( בד"כ ) אין שומעים ה . לפעמים ה שותקת יכולה לשנות מזכר לנקבה : קם קמה . בשם עצם : שכן-שכנה , תלמידתלמידה . בפועל : למד-למדה , סיפר-סיפרה . . 3 ברק קם ... קריאה - קראו את המשפטים הקצרים . . 4 כתבו את המילים , בניית מילים - התלמידים יכתבו את המילים שנוצרו מצירוף הצלילים . . 5 מי קם ? מי קמה ? הבנה - התלמידים יכולים לקרוא חלק מן ההוראה ( קם / קמה . ( הסבירו את תפקיד סימן השאלה . בהמשך התלמידים ישלימו , על סמך הידע שלהם , את הפועל המתאים . אפשר לתרגל בעל-פה פעלים נוספים : רץ-רצה , ff ff-ם מה , בא-באה , נח-נחה , וגם ישב-ישבה , זכר-זכרה , שמר-שמרה . בכל פעם יש להדגיש את עושה הפעולה : מי רץ ? מי רצה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר