עמוד:59

. 6 מה מתחיל ? מה שומעים בסוף ? הבחנה שמיעתית - בדקו שכל האיורים מובנים ושהמילים ידועות . ( למשל , המילים : קסדה , מזרקה , קלמר . ( קראו את רביעיית המילים . הסבירו : רואים שצליל יכול להופיע בתחילת מילה , באמצע מילה או בסופה . רביעייה - 1 המשימה : לזהות ק פותחת לעומת אותה אות עם סימני ניקוד אחרים . המילים הן : קוביות , קסדה , קרניים , קוף . רביעייה - 2 המשימה : לזהות ק בתוך מילה . המילים הן : משקפיים , עוגה , נשיקה , מזרקה . רביעייה - 3 המשימה : לזהות ק בסוף מילה . המילים הן : אופניים , מרק , ארנק , קלמר . קראו בהדגשה את הצלילים , ובעיקר ק בסוף מילה . . 7 איור - האיור נשיקה אינו חדמשמעי , וילדים יכולים לתארו במילים אחרות מתאימות , כגון : שפתיים . אם תלמידים יאמרו כך - אין זו שגיאה , אך יש לציין שכאן הציור מסמל נשיקה . . 8 אוצר מילים - על סמך המילים באיורים הציעו לתלמידים לספר סיפור , שיכיל כמה שיותר מילים מן האיורים . ראו הצעות בהקדמה בעמ' . 24-22 . 9 משחקי חשיבה - מיון : אפשר לשאול שאלות , כגון : מה מתוך האיורים שייך לחיות ? מה דומם ? מהו כלי ? מה לובשים ? מה אוכלים ? . 10 מילים שיש בהם ק / ק - אפשר לבחור מרביעיות האיורים מילים שיש בהן הצליל ק או נגמרות ב-ק . כל תלמיד יבחר אחד מהאיורים ויצייר . הדביקו את הציורים ותלמידים אחרים ימצאו היכן יש הצליל ק או ק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר