עמוד:45

. 3 תמר הולכת לתחנה רק דרך ת שאלו - אילו מילים פוגשת תמר בדרך לתחנה ? היכן שומעים ת ? עברו יחד על המילים . כדי לדעת את המסלול של תמר , התלמידים יסמנו את הצליל שיש בו ת ולבסוף יחברו ביניהן בקו . עברו על האיורים . ודאו שהתלמידים יודעים מה מופיע בכל איור . בקשו מהתלמידים לחבר בקו את הצליל שבתחילת השורה עם המילה המתאימה . . 4 באיזו מילה שומעים ת ? באיזו מילה שומעים ת ? הבחנה שמיעתית : עברו עם התלמידים על המילים לגזירה , ודאו שהם מכירים את כל המילים . הנחו את התלמידים להגות את המילים , למצוא באילו שומעים את הצליל ת ובאילו שומעים את הצליל ת , ולהדביק כל מילה בעמודה המתאימה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר