עמוד:24

קריאת ספרים והקראת ספרים לאחר שרכשו הילדים את הקריאה , ולאחר שהתמודדו עם קריאה של טקסטים קצרים , אפשר להפנות אותם לקריאה של ספרים המותאמים להם . מכיוון שבכיתה א עסקינן , ההחלטה על הפניית התלמידים לספרי הקריאה צריכה להתקבל בהתאמה להישגיהם של הילדים בקריאה , וגם בהתאמה לרלוונטיות התמטית של הספרים ; לא כדאי להמתין עד שכל הילדים יוכלו לקרוא בעצמם את הספרים ; יתרונותיה של הקראת הספרים – חלקם או כולם - על ידי המורה אינם פחותים מיתרונות הקריאה העצמית , ובשלב זה של רכישת הקריאה נראה שהם רבים יותר . כדאי לזכור כי מטרתה של קריאת הספרים היא ראשית לכול הנאתם של הילדים וקירובם לספרות טובה ; לפיכך כדאי להימנע ממשימות ומטלות דידקטיות , שימאיסו את הקריאה על הילדים . אם אגב קריאה או האזנה הילדים מתוודעים לספרים קנוניים , בעלי ערך , שיהוו תשתית למכנה התרבותי המשותף להם ולבני גילם , ואם הם נחשפים לאיורים איכותיים ומעשירים את כישוריהם בהבנת יצירות ספרות - אנחנו את לחמנו הרווחנו . כדי שלקריאת הספרים יהיה ערך מוסף על ההנאה ( וכאמור , זו המטרה החשובה מכול , ( להלן כמה הצעות לפעילויות עם ספרים . בהמשך נציג בקצרה כמה ספרים שבחרנו מתוך הרשימה של משרד החינוך . ההצעות שלהלן יכולות לשרת את כל הספרים . כמובן שאין צורך לעשות את כל הפעילויות על כל הספרים . ארגון הטקסטים בארבע החוברות בחוברות מפתח הקסם 3 , 2 , 1 מופיעים טקסטים משני סוגים : ייעודיים המשרתים את תהליך רכישת הקריאה , ואותנטיים-אמנותיים ממיטב יצירות הספרות בהתאמה לגיל הלומדים . מכיוון שהתלמידים עדיין אינם יכולים לקרוא את הטקסטים הספרותיים , הם מופיעים תחת הכותרת " מה נשמע היום" ומיועדים להקראה של המורה . הפעילויות הנלוות אליהם מאוירות . ( לקראת סוף חוברת , 3 עם השלמת רכישת הקריאה , מופיעים טקסטים אותנטיים המיועדים לקריאה של התלמידים , והפעילויות הנלוות מוגשות בכתב . ( הטקסטים הקשורים לעונות השנה , לחגים ולמועדים מרוכזים כולם בחוברת " קוראים עם , "קסם בשער הראשון ששמו " ימים מיוחדים בלוח . "השנה הטקסטים הקשורים לסתיו , לחורף ולחגים עד פסח ועד בכלל מופיעים תחת " מה נשמע היום" ומיועדים להקראה ; נלוות אליהם פעילויות באיורים ובכתב באופן מדורג . הטקסטים למועדים ולעונות שאחרי פסח מיועדים לקריאה של הילדים , בהנחה שהרוב המוחלט של התלמידים כבר מסוגלים להתמודד עם הטקסטים בכוחות עצמם . לפיכך , במהלך השנה כדאי לשמור את חוברות " קוראים עם קסם" בכיתה , ולפנות אל הטקסטים המתאימים עם פרוס חג או עונה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר