עמוד:22

כרטיסיות מצוירות א . צליל באיורים - התלמידים ימצאו בכרטיסיות המצוירות מילה , שיש בה הצליל המבוקש : מילה שפותחת בצליל שנלמד , מילה שהצליל הנלמד נמצא בתוכה , או מילה שהצליל הנלמד נמצא בסופה . התלמידים יהגו את המילה , יפרקו את צליליה , וידגישו את הצליל שנלמד . ב . רביעיות - התלמידים ( או המורה ) יבנו רביעיות של הכרטיסיות המצוירות , ורק בתמונה אחת יהיה הצליל המבוקש . יש לזהות את הצליל הזה . תיאור הכרטיסיות המצוירות ראו בעמ' . 14 ג . משחקים בזוגות - כל תלמיד או תלמידה מוצאים זוג של כרטיסיות , שיש להן צליל משותף , ובני הזוג צריכים לגלות את הצליל המשותף . ד . בניית סיפור - תלמידים בוחרים 4 כרטיסיות , ובונים סיפור קצר שהמילים מהכרטיסיות משתלבות בו . ה . בכרטיסייה שלי יש - ... תלמידים בקבוצה בוחרים כרטיסייה אחת , מסתירים אותה , ומתארים מה יש בה . " זה ... ( חיה , כלי , " ( " התכונות הן ... ( גודל , צבע , חלקים " ( " והתפקיד הוא ... ( זה עף , זה גוזר , אוכלים אותו . " ( התלמידים בקבוצה צריכים לנחש מה יש בכרטיסייה . ו . מיון לפי קריטריונים - תלמידים ימיינו את הכרטיסיות לפי סוגים : מה שצומח , מה שאוכלים , כלים , חפצים שנמצאים בבית , חיות . בעקבות מיונים אלה אפשר לחבר חידות . ( מה יוצא דופן ? מה משותף . (? ז . כרטיסי דמויות ראשיות - התלמידים יקבלו כרטיסים עליהם מצוירות דמויות מרכזיות המלוות את החוברת . ניתן להיעזר בכרטיסים אלה למשחקים שונים לטיפוח ההבעה בע"פ ובכתב . ראו הצעות במדריך למורה של הכרטיסים . ח . משוחחים בתמונות - התלמידים יראו כמה תמונות גדולות . מטרת התמונות לטפח את השפה הדבורה והכתובה באמצעות מדרשי תמונה . באמצעות השיחה והכתיבה על התמונות הילדים מפתחים את יכולת ההבעה המילולית והכתובה שלהם , מתנסים בהתנסויות לשוניות שונות כמו : זיהוי פרטים , תיאור , הכללה , הסקת מסקנה , המצאה של סיפור - ותוך כדי כך מעשירים את אוצר המלים שלהם , מפתחים מיומנויות שיחה ומתנסים בכתיבה לצרכים שונים . ראו הצעות להפעלה במדריך למורה של התמונות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר