עמוד:21

כרטסת הא"ב במהלך הקניית אות או בסיכום ההקניה ניתן לשחק באופנים שונים באביזרים שבערכה . . 1 צליל - בחרו את האות ואת סימני הניקוד שנלמדו . צרפו אותם זה לזה , והכיתה תקרא בקול את הצירוף . . 2 מילים שלמות - לאחר שנלמדו מילים שלמות , אפשר להרכיב אותן באמצעות אותיות הא"ב וסרגל התנועות . לשם כך בחרו את האות ואת סימני הניקוד שנלמדו . אפשר גם לבקש מן התלמידים לבנות את הצלילים ולצרפם למילה , ובהמשך - הכיתה תקרא בקול את המילה . קריאת מילים , משפטים , קטע א . שאלות פענוח - לאחר קריאת משפטים או קטע , הציגו שאלות ממקדות , שהתשובות עליהן יהיו קריאת המילה , המשפט או השורה . דוגמות : איפה המילה ... כתובה , ? איפה מילה המתחילה ב ... כתובה , ? איפה מילה שיש בה הצליל ... כתובה , ? איפה מילה שמסתיימת בצליל ... כתובה , ? איפה מילה שהיא ההפך מ ... כתובה ? ב . משחקי חריזה - מילים שאפשר להוסיף לדקלום ( למשל : " יונתן / הקטן / יהיה גנן , ( " ,... / או מילים שאפשר להוסיף לשיר שקראתם לילדים ( מודעות פונולוגית . ( ג . " הצלמים" - אפשר לבנות כרטיסי הברקה : תמונה / ציור ובמקביל בכרטיס נפרד - מילה . התלמידים מתאימים תמונה למילה , מנסים " לצלם" את המילה , מסתירים אותה , וכותבים אותה מן הזיכרון ( זיכרון חזותי . ( ד . יש מילה כזו בעברית ? - אפשר לבנות משחק כרטיסיות : על סדרת כרטיסים אחת כותבים מילים בצורתן הבסיסית ללא ניקוד ( למשל : זמר , גנן , צייר ;( על סדרת כרטיסים אחרת כותבים סיומות של מילים ( למשל : -ה , -ת , -ים . ( הילדים מתאימים מילה בסיסית לסיומת , ובודקים את עצמם ( מודעות מורפולוגית . ( ה . מילים חלופיות - כותבים על כרטיסיות מילים אלטרנטיביות שמתאימות לשיבוץ במשפט , ושואלים את הילדים : מה השתנה ? האם המילה מתאימה לתוכן או לא מתאימה ? מדוע ? איזו מילה מתאים לשבץ ? מדוע ? ( למשל : ברק אכל מרק קר - תמר אכלה חלה קרה . ( ההחלפה יכולה להיות על בסיס סמנטי או על בסיס התאמה דקדוקית . ו . תיבת מילים כיתתית - כל פעם שתילמד מילה חדשה אחד התלמידים יקבל אותה לכתיבה על כרטיס . על חלקו האחורי הוא ידביק / יצייר תמונה המתארת את המילה . אם לא יוכל לצייר ישאיר רק את המילה הכתובה . הכרטיסים יוכנסו לתיבה הכיתתית וישמשו אחר-כך לכתיבת טקסטים ולמשחקי זיכרון . כדאי לתלות בכיתה דף בקרה עם שמות הילדים . כל ילד יכתוב ליד שמו את המילים שהוא הוסיף לתיבה . כך תתקבל רשימת המילים שהכיתה צריכה לדעת לכתוב ולקרוא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר