עמוד:8

מבנה חוברות הלימוד חוברות הלימוד מדורגות על-פי התנועות הנלמדות בהן . כל חוברת מייצגת מהלך משמעותי ברכישת הקריאה . חוברת : 1 סימני הניקוד קמץ , פתח , חטף פתח , שווא - בצירוף חלק מאותיות הא"ב האותיות הן : ת , מ , ר , ב , ק , א , י , ל , ש , ח , נ , ד , ב המיליות : כן , לא , את , של , ל , ה ( ה' היידוע . ( חוברת : 2 סימן הניקוד חיריק - בצירוף כל יתר האותיות האותיות הן : פ , ה , ס , ג , ע , כ , ו צ , פ , כ , ט , ש , ו , ז המיליות : ו' החיבור , יש , אין , על , עם חוברת : 3 חולם , סגול / צירה , שורוק / קובוץ - בכל האותיות . חוברת : 4 מציעה טקסטים ספרותיים ואחרים להקראה ולקריאה לאחר סיום רכישת הקריאה . הטקסטים מאורגנים בחוברת בשלושה שערים : ימים מיוחדים בלוח השנה ( חגים , מועדים , ימי זיכרון ועונות השנה . ( שירים של מרים ילן שטקליס . טקסטים בנושאים מגוונים . סרגל האותיות - כדי להקל על המורים מובא בשוליים של העמודים סרגל אותיות . בסרגל מסומנת האות הנלמדת באותו עמוד , ובצבע בהיר מסומנות האותיות שנלמדו כבר . הסרגל מאפשר למורים התמצאות ובקרה . בכל שלב של ההוראה יוכלו לדעת אילו צלילים נלמדו כבר , אילו מילים ניתן להרכיב . רכיבי "מפתח הקסם" התכנית " מפתח הקסם" בנויה ממספר מרכיבים במדיה שונים : חוברות לימוד , מדריכים למורה , אתר אינטרנט , ואביזרים לכיתה . אנו מקווים להוסיף בעתיד גם תכניות טלוויזיה נלוות . חוברות לימוד המרכיב העיקרי בתכנית הוא 4 חוברות לימוד לתלמידים , שיש בהן הוראה מדורגת של הקריאה ושל הכתיבה . החוברות מכילות יחידות הקניה , פעילויות קריאה וכתיבה , פעילויות סיכום ואינטגרציה , משחקי לשון , קטעי קריאה וכן טקסטים ארוכים לפיתוח הבנת הנשמע . בחוברות יש שפע של איורים צבעוניים , נעימים לעין , המאפשרים שילוב של פעילויות לטיפוח אוריינות חזותית כתמיכה בתהליכי הקניית הקריאה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר