עמוד:6

שיטת ההוראה ב"מפתח הקסם" השיטה מבוססת על העקרונות האלה : . 1 רכישת קריאה 3-ב מהלכים - שיטת ההוראה שפותחה ב"מפתח הקסם" מציעה דרך הוראה פשוטה וקלה הן להוראה והן ללמידה . מהלך - 1 בחוברת 1 לומדים תנועה אחת וחלק מן העיצורים ( האותיות . ( מהלך - 2 בחוברת 2 לומדים תנועה אחת נוספת ואת יתר העיצורים . מהלך - 3 בחוברת 3 לומדים את כל יתר התנועות בשילוב עם כל העיצורים . המיוחד בשיטה הוא שלא מלמדים את כל העיצורים עם אותה תנועה . יש מפגש הדרגתי של התלמידים עם כל העיצורים לאורך 2 החוברות הראשונות . הקשר בין גרפמות לפונמות מוצג בצורה פשוטה , כאשר בכל הקניה התלמידים מתרכזים בגורם קבוע אחד ( תנועה ) אל מול מספר משתנים ( אותיות . ( הוראת הקריאה מתחילה מצירופים של תנועה אחת . התנועה הראשונה מצטרפת למספר עיצורים . בכל שלב מצטרפים עוד עיצורים לתנועות שנלמדו קודם לכן . הדבר נעשה על מנת להימנע מקריאה טכנית ומקיבעון של התלמיד על תנועה אחת בלבד המצטרפת לכל העיצורים . בדרך זאת של הקניה הדרגתית וספירלית מצטרפות עוד הברות ללא תרגול מייגע , אטי ומכני . רכישת הצופן הופכת להיות קלה יותר , כי מופחת העומס על יכולת העיבוד והזכירה של התלמידים . . 2 הגישה המאוזנת - שיטת הקריאה שנבחרה מתאימה לגישה המאוזנת , המשלבת עקרונות של כמה גישות אורייניות . השיטה מיישמת עקרונות של הגישה הפונטית כמו ביסוס המודעות הפונולוגית והכרת שמות האותיות , הוראה ישירה ומפורשת של הקוד האלפביתי וטיפוח כישורי זכירה של התבנית האורתוגרפית של המילה . הגישה גם משלבת עקרונות של גישות הוליסטיות , כמו חשיפה מרובה לסוגי טקסטים טבעיים , רלוונטיים ואותנטיים מעולמם של הילדים תוך פיתוח השפה המדוברת והכתובה . . 3 פיתוח הבנת הנקרא ואוצר מילים - הוראת הפענוח נעשית בתרגול מגוון , המדגיש פיתוח של הבנת הנקרא ושל אוצר מילים . לאחר ההקניה של הצופן האלפביתי , המורים מכוונים את התלמידים להשתמש באוצר המילים הנלמד , בהכללות , במיונים ובסיפורים לצורך הבעה עצמית . לעתים , בעזרת המדריך למורה , המורים מצביעים על תופעות לשוניות כמו משפחות מילים , גזירת מילים ותבניות , על מנת לעורר בתלמידים מודעות לשפה ולמבנה שלה . בדרך זו מתפתחת החשיבה על שפה בכלל ועל מילים בפרט . כמו כן משתמשים במשחקי שפה , היוצרים מצבים של לימוד תוך שעשוע במילים . . 4 שפה טבעית - מן המילים הבודדות יוצרים ( כבר בשלבים ראשונים ) הקשרים טבעיים , אמיתיים ותקשורתיים ובעלי משמעות : צירופי מילים , משפטים וקטעים . מילות קישור ומיליות ( כגון : את , של , כן / לא ) מוקנות בצורה גלובלית , והן מאפשרות ליצור משפטים שלמים וטבעיים . אין שימוש באוצר מילים גבוה ולא שכיח בשפת הילדים . השימוש בשפה טבעית ומוכרת מקל על התלמידים את רכישת הקריאה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר