עמוד:4

התכנית "מפתח הקסם" " מפתח הקסם" מיועדת להוראת הקריאה , הכתיבה , ההאזנה והדיבור . היא מבוססת על תכנית הלימודים של משרד החינוך . מטרות התכנית הן להקנות את כישורי הקריאה והכתיבה הבסיסיים לכלל תלמידי כיתה א , בדרך ייחודית , קלה ופשוטה ובאמצעות מפגש עם טקסטים איכותיים בסוגות שונות . בתכנית הושקעו מאמצים מכוונים לטיפוח השיח האורייני הדבור כחלק אינטגראלי מהוראת העיקרון האלפביתי ומחיזוק שטף הקריאה . לחוברות "מפתח הקסם" יש גם גרסה דיגיטלית בכותר ספרי לימוד ( ראו פירוט בהמשך . ( יתרונות "מפתח הקסם" . 1 " מפתח הקסם" היא תכנית קריאה בשיטת הוראה ייחודית . לפי שיטה זאת התלמידים רוכשים קריאה 3-ב מהלכים , בדרך קלה , פשוטה ולא מייגעת . הקניית האותיות וסימני הניקוד נעשית בדרך הדרגתית , על-ידי אנליזה ועל-ידי סינתזה של מילים ומבעים . השיטה מתאימה ליכולות ההתפתחותיות של התלמידים בכך שאינה מעמיסה על הזיכרון , ובמקביל היא מאפשרת לתלמידים ליצור הכללות המקלות על רכישת הפענוח . על עקרונות השיטה ראו בהמשך ( עמ' . ( 8 . 2 " מפתח הקסם" פותחה בהלימה לתכנית הלימודים של החינוך הלשוני ולנספח יצירות הספרות של משרד החינוך ( יולי , . ( 2011 תכנית הלימודים של החינוך הלשוני : " עברית - שפה , ספרות ותרבות ( תשס"ג , " ( ממליצה לטפח באופן שיטתי כישורי שפה ושיח בעל-פה ובכתב - לצד פיתוח כישורי פענוח הצופן של הקריאה ושל הכתיבה . פעילויות לטיפוח שיח אורייני מורחב בין עמיתים ובין מבוגרים לילדים וכן פעילויות לטיפוח הבנת הנשמע יכולות להוות מסגרת לימודית לכל תלמידי הכיתה - אלה הנמצאים בשלבי רכישת הצופן ואלה שכבר קוראים . מסגרות הלמידה המשותפות האלה חשובות מאוד למורה , על-מנת לאחד את הלומדים השונים באמצעות הקניה במליאת הכיתה באמצעות טקסט אחד משותף . תכנית הלימודים מצביעה גם על הצורך לחשוף את התלמידים , כבר בכיתה א , למגוון של טקסטים מסוגות שונות - טקסטים סיפוריים , מידעיים ותקשורתיים - כדי לפתח את השימוש המושכל בלשון בחברה האוריינית . התכנית " מפתח הקסם" מטפחת את השיח האורייני כחלק אינטגרלי מן ההוראה , באמצעות שילוב טקסטים איכותיים מסוגות שונות , ושיח על הנושאים הקשורים בהם באופן שיטתי ורציף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר