עמוד:3

תוכן עניינים התכנית "מפתח הקסם" 4 ............................................................................................... שיטת ההוראה ב"מפתח 6 ..................................................................................... "הקסם רכיבי "מפתח הקסם" 8 ...................................................................................................... מבנה חוברות הלימוד 8 ........................................................................................................ מבנה יחידות הלימוד 9 ........................................................................................................ מבנה תת-יחידה 10 ................................................................................................................ מדריכים למורה 12 ................................................................................................................. אביזרים לכיתה 12 ................................................................................................................. אתר אינטרנט 12 ..................................................................................................................... כותר 13 ................................................................................................................................... הרחבה למתקשים 13 .............................................................................................................. הסביבה הלימודית 14 ............................................................................................................ טיפוח הקריאה 14 .................................................................................................................. טיפוח הכתיבה 15 ................................................................................................................... טיפוח הדיבור וההאזנה 16 .................................................................................................... טיפוח השיח הדבור 16 ........................................................................................................... אבחון והערכה 17 ................................................................................................................... מקורות למדריך 18 ................................................................................................................. רשימה ביבליוגרפית 19 .......................................................................................................... הצעות לפעילויות כלליות 20 ............................................................................................... הקניית צליל / אות 20 .............................................................................................................. איורים 20 ................................................................................................................................ קריאת מילים , משפטים , קטע 21 ......................................................................................... כרטסת הא"ב 21 ................................................................................................................... כרטיסיות מצוירות 22 ............................................................................................................ סדר ההקניה : חוברת 23 ..................................................................................................... 1 ארגון הטקסטים בארבע החוברות 24 ................................................................................. קריאת ספרים והקראת ספרים 24 ...................................................................................... הצעות לפעילויות עם ספרים 24 .......................................................................................... הצעות לפעילויות לפני קריאה 26 ........................................................................................ הצעות לפעילויות אחרי קריאה 27 ...................................................................................... הצעות לפעילויות בכיתה 41 ................................................................................................. הנחיות לעבודה בחוברת 42 ............................................................................................. 1 מבדק - 1 דפי הערכה לאמצע חוברת 1 מבדק - 2 דפי הערכה לסוף חוברת 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר