עמוד:2

המהדורה המעודכנת של מפתח הקסם מבוססת על המהדורה המקורית בתוספת יצירות ספרות וטקסטים נוספים בהתאם להנחיות החדשות של משרד החינוך ( נובמבר , . ( 2011 ניהול תחום שפות במטח : ד"ר נעמי גורבט ד"ר מיכל שלייפר ( במהדורה המקורית ) כתיבת המדריך : נירה לוין שרה ליפקין , ד"ר מיכל שלייפר , מירה אואן , מיכל טולדנו ( במהדורה המקורית ) קריאה ועריכה : חיה יצחקי ביצוע גרפי : שירה בכר פיתוח וכתיבה של החוברות לתלמידים : רונית בן ארי , נירה לוין , מירה אואן , מיכל טולדנו ייעוץ אקדמי : פרופ' עלית אולשטיין , ד"ר אתי כהן ( שותפה במהדורה המקורית ) ייעוץ דידקטי : מירה אואן , נעמי לימור ( במהדורה המקורית ) קריאה והערות : אודי גביזון , בת חן בודניאצקי , שרה ברוך עריכה : חיה יצחקי עריכת מגדר : נורית ויס , שרה אופק הפקה : גלי פרנק בלהה שמיר ( במהדורה המקורית ) עיצוב , איור וביצוע גרפי : תלתן דיזיין , ביצועים עיבודי מחשב בע"מ ( במהדורה המקורית ) עיצוב : ענת גרוסמן , איור : רוסלן בוצמן טיפול בזכויות יוצרים : נועה נתנאל הבאה לדפוס : גדי נחמיאס זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצר / ים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלק ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( © כל הזכויות על היצירות ששובצו בחוברת זו שמורות לבעליהן . פירוט - בסוף החוברת . © תשע"ג , . 2013 כל הזכויות שמורות למטח , המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , רח' קלאוזנר 16 רמת אביב , , 61394 , 03-6460160 : 'טל . 03-6422619 : 'פקס

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר