עמוד:200

1 ( 22 ג . לאבי 12 מטבעות , לתמי 36 מטבעות ( 23 א . x = 3 ב . y = ג . x = -3 ד . n = 7 ה . k = 1 5 ו . ( 24 x = 20 א . x = -1 ב . x = 1 ג . אין פתרון ד . x = -1 ה . x = -1 ו . x = -9 ז . כל מספר ח . x = 2 ( 25 א . 2 ב . 15 ש"ח ג . 210 ש"ח ( 26 א . x = 12 ב . a = -6 ג . x = 1 ד . y = 42 ה . x = 4 ו . x = 1 ז . x = -36 ח . כל מספר ט . אין פתרון ( 27 א . x = 6 ב . b = 18 3 k = 13 2 a = 5 1 ( 28 א . עט 4 ש"ח , מחברת 8 ש"ח ב . 80 ש"ח ג . פתרון בעיות מילוליות ( עמ' ( 109-94 ( 3 א . 12 ב . 4 ג . 10 ד . 10 ה . 90 ו . 120 ז . 6 ח . ( 6 x = -9 א . 2 ש"ח ב . 6 ש"ח 5 ( 7 חבילות עוגיות שוקולד , 6 חבילות עוגיות ריבה 70 ( 8 ס"מ , 40 ס"מ 200 ( 9 ש"ח ( 10 ז 90 : 1 עצים ; ז 120 : 2 עצים ( 11 א . 18 , 24 ב . 16 ( 12 40 , 20 ס"מ , 16 ס"מ , 12 ס"מ ( 13 ז 40 : 1 תלמידים ; ז 35 : 2 תלמידים 4 , 000 ( 14 ש"ח ( 15 ב . המשוואות של עמית ושל ליאת ג . עט : 8 . 5 ש"ח ; עיפרון : 1 . 5 ש"ח 18 ( 16 ס"מ , 8 ס"מ 70 ( 17 ס"מ , 64 ס"מ 245 ( 18 ספרים ( 19 סוכרייה על מקל : 1 . 2 ש"ח ; סוכרייה רגילה : 80 אג' ( 20 ד . נועה בת , 4 האם בת ( 21 36 ענת בת 4 ( 22 א . אורנה בת , 5 יוני בן 17 ב . 7 שנים ( 23 מיכל בת , 13 ליאור בן ( 24 5 א . 280 , 3 ש"ח ב . 5 , 3 , 2 ( 25 שיעור פילטיס : שעה ; שיעור יוגה : שעה ורבע ( 26 א . 460 ש"ח ( 27 א . 28 מ"ר ב . - a , p שטח כיתה במ"ר ; - k שטח חדר הקבצה במ"ר ; - m שטח כולל במ"ר ( 28 ג . 3 , 600 1 ש"ח 900 2 ש"ח 1 , 200 3 ש"ח ( 30 א . כן , בעוד 10 שנים ב . כן , בעוד 55 שנים ג . לא ד . כן , בעוד 5 שנים ( 31 כל מספר של כיסאות אפשרי 2 ( 32 א . כן , מכתב במשקל 40 גרם ב . כן , מכתב במשקל 100 גרם ג . כן , מכתב במשקל 26 גרם ד . לא 3 ( 33 לא ( 34 א . לא ב . לא ג . כן , n = 10 ד . לא 35 ( 36 תלמידים , 31 תלמידים , 42 תלמידים ( 37 כובע : 22 ש"ח ; כפפות : 28 ש"ח ; צעיף : 20 ש"ח ( 38 בני ( 39 8 , 5 , 3 ב . 15 : A לקוחות ; 5 : B לקוחות 168 ( 41 11 , 33 ( 40 תאנים 315 ( 42 כיסאות 60 ( 44 ס"מ 4 ( 45 ס"מ 5 , AB = ס"מ CD = ( 46 ריבוע : 18 ס"מ ; משושה : 12 ס"מ 0 . 5 ( 47 ס"מ 4 . 5 , EB = ס"מ ( 48 CF = א . כן , בעוד 14 חודשים ב . לא ( 49 ב . איילה בת , 5 האב בן 35 ג . ( 50 3 , 1 מגבת פנים : 12 ש"ח ; מגבת גוף : 17 ש"ח 4 , 32 ( 51 ( 52 מטבח : 10 מ"ר ; חדר רחצה : 5 מ"ר ; חדר מגורים : 15 מ"ר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר