עמוד:199

( 7 א . x = 13 ב . c = 1 ג . כל מספר ד . אין פתרון ה . k = 1 ו . כל מספר ז . כל מספר ח . אין פתרון ט . כל מספר ( 8 ג . ( 9 x = 4 2 x = 51 1 ב . t = 8 3 t = 10 2 t = 25 1 1 ( 10 א . x = 29 ב . x = -21 ג . x = 1 ד . x = -1 ה . x = -27 ו . ( 11 x = 2 א . x = 15 ב . x = -6 3 ג . x = -16 ד . x = 8 ה . x = 21 ו . x = 15 ז . x = -1 ח . x = 8 ט . x = -1 י . x = -2 יא . x = 44 1 2 2 2 יב . ( 12 x = 13 . 5 א . x + x 2 x 1 ב . x + x = 35 ג . 21 בנים , 14 בנות ( 13 א . x + x = 70 4 3 3 3 ב . 56 מכוניות , 14 אופנועים ( 14 ב . 12 ס”מ , 16 ס”מ , 16 ס”מ ( 15 א . x = 7 ב . x = 1 . 4 ג . x = 12 ד . x = 2 ה . x = 18 ו . 5 ( 16 x = 0 . 5 10 , 'מ 12 , 'מ מ' ( 18 א . x = 6 ב . x = -6 3 x = -1 2 x = 8 1 ( 19 א . x = 18 ב . ( 20 m = -4 , m = 8 3 t = 16 2 m = 20 1 פתרון : א , ב , ד ; לא פתרון : ג ( 21 א . 1 ב . 5 ג . 2 ד . 2 ה . 3 ו . ( 22 1 . 5 א . x = 35 ב . b = 31 2 a = 38 1 ( 23 א . x = 12 ב . x = -3 ג . x = 18 ד . x = 6 ה . x = 36 ו . ( 24 x = 2 א . 30 ס”מ , 30 ס”מ , 12 ס”מ , 12 ס”מ ב . משוואה שבשני אגפיה יש ביטויים אלגבריים ( עמ' ( 93-84 ( 2 א . x = 4 ב . x = -11 ג . x = 2 ד . x = 0 ה . x = 0 ו . x = -1 ז . x = 9 ח . x = -3 ט . x = -1 6 ( 3 א . x = 6 ב . x = -2 ג . כל מספר ד . אין פתרון ה . x = 14 ו . x = 8 ז . x = 0 ח . אין פתרון ט . x = 7 ( 7 א . x = 1 ב . a = 1 ג . y = 4 ד . p = 1 ה . c = 0 ו . k = 2 ז . d = -1 ח . x = -2 ט . y = 1 י . z = 2 יא . h = -1 יב . m = 3 יג . b = -1 יד . r = 0 . 5 טו . ( 8 q = -0 . 6 א . x = -1 ב . x = 0 ג . x = 0 . 5 ד . x = -5 2 ה . x = -1 ו . אין פתרון ז . כל מספר ח . x = ט . כל מספר י . אין פתרון יא . אין פתרון יב . x = 0 3 1 ( 9 א . x = 2 ב . ( 10 k = -2 4 b = 6 3 a = 0 2 m = 4 1 א . x = 3 ב . k = -4 ג . p = -4 ד . x = -6 2 ה . c = 4 ו . z = 3 ז . אין פתרון ח . אין פתרון ט . כל מספר י . y = -50 יא . a = 0 יב . כל מספר ( 11 ג . 21 ספרים ( 12 ג . 24 מכוניות ( 13 א . x = 0 ב . אין פתרון ג . x = 1 ד . x = 5 ה . אין פתרון ו . x = 6 ז . אין פתרון ח . x = 0 ט . x = 0 י . x = 7 יא . כל מספר יב . כל מספר יג . x = 0 יד . x = 0 טו . אין פתרון טז . אין פתרון יז . x = 5 , x = -5 יח . ( 14 x = -3 , x = 3 ג . צלע : 8 ס”מ ; היקף : 24 ס”מ ( 15 ג . 63 אנשים ד . 30 אנשים ( 16 א . x = -8 ב . x = -1 ג . x = 21 ד . t = 3 ה . x = -12 ו . x = -2 1 ז . x = 60 ח . x = -36 ט . ( 17 x = -48 א . x = -5 ב . y = ג . כל מספר ד . x = -1 ה . כל מספר 2 2 ו . k = -2 ז . m = -1 ח . p = 1 ט . כל מספר י . t = 3 יא . אין פתרון יב . כל מספר ( 19 א . x = 0 3 ב . x = 42 ג . x = -5 ד . x = -30 ה . x = -18 ו . אין פתרון ז . כל מספר ח . כל מספר ט . x = -4 י . x = -5 יא . כל מספר יב . ( 20 x = 5 א . 2 ב . לחמנייה 6 ש"ח , חלה 15 ש"ח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר