עמוד:197

ג . אפיוני קווים בגרף ( עמ' ( 49-25 ( 3 עולה : א , ד יורד : ב , ג , ה , ו ( 5 ג . 1 עולה 2 עולה 3 יורד 4 יורד 5 יורד 6 קבוע 7 קבוע 8 קבוע ( 6 ב . AB עולה , BC קבוע , CD עולה , DE קבוע , EF יורד ( 7 א . גרף 1 ( 8 3 ב 2 ג 3 א ( 10 ב . אפיון התחומים לפי הסדר ( משמאל לימין : ( עולה , קבוע , עולה , קבוע , יורד ( 15 ב . עלייה : בין -2 2–ל ובין 6 , 9–ל ירידה : בין -6 -2–ל ובין 2 ( 16 6–ל א . נכון ב . לא נכון ג . לא נכון ד . לא נכון ה . נכון ו . נכון ( 17 א . בין -6 -4–ל ובין 4 6–ל ב . בין -8 -6–ל ובין 6 9–ל ג . בין -4 4–ל ( 18 א . בין D E–ל ובין K M–ל ב . בין B D–ל ובין E H–ל ג . בין A B–ל ובין H K–ל ד . עלייה : בין -1 1–ל ובין 8 , 9–ל ירידה : בין -6 -1–ל ובין 1 ( 20 4–ל א . עלייה : בין 4 , 5–ל ירידה : בין 0 2–ל ב . עלייה : בין -6 -4–ל ובין 2 , 3–ל ירידה : בין -2 1–ל ג . עלייה : בין -8 ,-6–ל ירידה : אין ד . עלייה : בין -2 3–ל ובין 4 , 5–ל ירידה : בין 3 4–ל ובין 5 ( 22 8–ל א . בין 13 17–ל ב . בין 0 4–ל ובין 7 9–ל ג . בין 4 7–ל דקות ובין 9 13–ל דקות ד . 37 . 5 ליטר ה . בין 13 17–ל דקות ( 23 א . עלייה : בין 2 , 3–ל ירידה : בין 0 1–ל ובין 3 4–ל ב . ביום הראשון וביום הרביעי ג . ביום השני וביום החמישי ( 24 גרף ב ( 32 א . 400 1 מ' 2 ספורטאי א ( 33 א . חדר 2 ב . חדרים 1 3–ו ג . פעמיים , 7 : 40–ב בערך 10 : 00–וב בערך ד . עלה : בין 6 : 00 8 : 40–ל בערך , ירד : בין 8 : 40 בערך 11 : 40–ל בערך ( 34 גרף ב ( 35 א . כלי ( 39 3 א . גרף אדום - אוטובוס ( 40 ב . עולה : בין 0 , 2–ל יורד : בין 5 , 9–ל קבוע : בין 2 5–ל ג . 100 מטר , יעקב הלך לכיוון ביתו ה . 3 דקות ו . 200 מטר לדקה ז . 100 מטר לדקה ( 41 א . מכל א : 50 , 'ל מכל ב : 0 ל' ב . מילאו מכל ב , רוקנו מכל א ג . גרף 10 , 2 ל' בדקה ד . גרף 5 , 1 ל' בדקה ה . 3 . 5 שעות בערך , 33 ל' בערך ( 42 א . עלייה : בין 0 2–ל ובין 3 , 5–ל ירידה : בין 5 ( 45 7 . 5–ל א . 30 ק"מ ב . 6 שעות ג . גדל : בין 0 2–ל ובין 5 , 7–ל לא השתנה : בין 2 5–ל ד . 10 קמ"ש ה . עלייה : , 0 < x < 2 , 5 < x < 7 ירידה : אין ( 46 ג . לאחר 1 . 2 שניות ד . 1 מטר ה . בדיוק לפני שפגעה במשאית ( 47 א . 1 ב . 2 ג . 7 ד . 4 ה . 3 ו . 5 ז . 6 ד . מהי פונקציה ? ( עמ' ( 62-50 ( 3 א . ( 6 , 3 ) ( 8 , 4 ) ( 9 , 3 ) ( 11 , -3 ) ( 14 , -3 ) ( 17 , 0 ) ב . ( 4 3 ° C ב . 1 נעים 2 מטיילים 3 מסיירים ג . 1 מסיירים 2 נעים 3 מטיילים 1 ( 8 ב 2 א 3 ג 4 ד ( 9 א . לא ב . כן ג . כן ד . כן ה . לא ( 15 א . עולה ב . יורדת ג . עולה ד . יורדת ( 16 א . עולה ב . אחרת ג . קבועה ד . יורדת ( 20 ב . 3 ג . בין -6 ( 21 0–ל ב . 1 ג . בין 1 3–ל ובין 6 10–ל ד . עלייה : , 1 < x < 3 , 6 < x < 10 ירידה : -2 < x < 1 , 3 < x < 6 ( 23 ב , ג ( 24 א . לא נכון ב . נכון ג . נכון ד . לא נכון ה . נכון ו . לא נכון ז . לא נכון ( 25 כן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר