עמוד:196

תשובות * פונקציות א . נקודות במערכת צירים ( עמ' ( 13-4 ( 3 A ( 4 , 4 ) B ( -4 , 3 ) C ( 3 , -2 ) E ( -3 , -2 ) ( 2 א . A ( 1 , 2 ) B ( -4 , 3 ) C ( 3 , -2 ) D ( -3 , -2 ) E ( -5 , 0 ) K ( 0 , -4 ) M ( 3 , 0 ) ב . ( 7 B ( 5 , -1 ) C ( 0 , 5 ) D ( -2 , 0 ) E ( 4 , -2 ) F ( -3 , -1 ) ( 4 ( 0 , 0 ) ב . מלבן ( 11 א . B ( -2 , 0 ) D ( 3 , -5 ) G ( 0 , 4 ) ( 13 B ( 5 , 2 ) C ( 5 , -3 ) D ( -4 , -3 ) E ( 1 , 2 ) K ( 0 , 2 ) L ( 5 , 0 ) S ( -4 , 0 ) ( 12 א . B ( 5 , -3 ) A ( -5 , 3 ) ב . ( 14 C ( 5 , 3 ) D ( -5 , -3 ) א . B ( -2 , 6 ) D ( -8 , 2 ) ב . שטח : 24 יחידות שטח היקף : 20 יחידות אורך ( 16 א . A ( -30 , 5 ) B ( 30 , 1 ) ב . C ( 1 . 5 , 8 ) D ( -1 , -2 ) ג . ( 19 E ( 9 , -5 ) F ( -6 , 10 ) א . K ( -2 , 1 ) ב . A ( 6 , -1 ) ג . B ( 3 , 6 ) ד . ( 21 D ( -3 , 0 ) א . ( 30 , 20 ) ( -30 , 20 ) ( -30 , -20 ) 2 ( -2 , 2 ) ( 2 , 2 ) ( 2 , -2 ) ( -2 , -2 ) 1 ( 22 ( 30 , -20 ) א A ( -3 , 2 ) C ( 5 , 5 ) . ב . ( -2 , 1 ) נמצאת מחוץ למשולש . ( 23 א . B ( 1 , -2 ) ( 26 א . 1 ציר , 1 : x ציר 2 1 : y ציר , 10 : x ציר ( 28 10 : y ב . D ( 2 , 1 ) ג . 6 יחידות אורך ד . 27 יחידות שטח C ( 2 , -5 ) D ( -4 , -5 ) ( 30 ( -a , b ) ( -c , d ) ( 29 D ( -6 , -2 ) E ( -6 , 6 ) G ( 12 , -2 ) ( 33 A ( -4 , 2 ) B ( 4 , 0 ) C ( 3 , -3 ) D ( 0 , -4 ) L ( -5 , 0 ) M ( -4 , -3 ) P ( 3 , -5 ) ( 31 ב . ייצוג מידע על ידי גרפים ( עמ' ( 23-14 ( 2 א . 1 שטח : 36 סמ"ר , היקף : 24 ס"מ 2 שטח : 36 סמ"ר , היקף : 26 ס"מ 3 שטח : 36 סמ"ר , היקף : 30 ס"מ ב . ( 3 C 3 B 2 D 1 א . A תל אביב , B חיפה , C טבריה , D ירושלים ( 8 א . 20 ° C ב . 20–כ דקות ( 9 א . 16 : 00 , 11 : 30 ב . 200 ק”מ ג . 8 : 00-13 : 00 ד . 15 : 00-18 : 00 ה . 13 : 00-15 : 00 ו . 100 ק”מ ז . 150 ק”מ ( 10 א . 13 : 00-15 : 00 ב . 15 : 00-18 : 00 ג . ( 11 13 : 00-15 : 00 א . 18 דקות ב . 16 , 1 דקות ג . 150 ליטר , 13-9 דקות ד . 350 ליטר ה . בדקות 225 , 7-4 ליטר ; בדקות 150 , 13-9 ליטר ( 12 א . 3 ימים ב . 30 מילימולאר ג . בימים שלישי ורביעי לניסוי ( 14 ב . גרף ג ( 16 א . הבריכה שרוקנו - גרף אדום ב . 0 מ”ק , 1 , 600 מ”ק ג . 400 מ”ק , 1 , 400 מ”ק ד . הבריכה שמילאו , 400–ב מ"ק ה . 36 שעות ו . 18 שעות ז . 48 שעות , 1 , 000 מ”ק ( 17 א . - 77 גרף אדום ב . 5 - 88 ק”מ , 15 - 77 ק”מ ג . 77 ד . 90 דקות , 20 ק"מ ה . 30 ק”מ , שעה ו . 25 ק”מ , 105 דקות ז . 60 - 77 ק”מ , 50 - 88 ק”מ ח . ( 18 77 ב . 80 ק”מ , 160 ק”מ ג . בין 2 3–ל ד . 240 ק”מ ה . לא ( 19 א . תעריף א - גרף אדום ב . תעריף ב ג . תעריף א ד . 400 ק”מ , 1 , 400 ש"ח * מופיעות חלק מהתשובות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר