עמוד:189

68 בכל אחד מהסעיפים הבאים מתואר הקשר בין אורכי צלעות של משולש . בדקו אם ייתכן משולש כזה . אם כן , מצאו את אורכי הצלעות . בדקו אם יש יותר ממצב אפשרי אחד . א . אחת הצלעות ארוכה 6–ב ס”מ מהצלע הקצרה ביותר במשולש , וצלע אחרת ארוכה 1–ב ס”מ מהצלע הקצרה ביותר . היקף המשולש הוא 19 ס”מ . ב . היקף משולש הוא 24 ס”מ . שתיים מצלעות המשולש שוות באורכן . אחת מצלעות המשולש ארוכה מצלע אחרת 6–ב ס”מ . ג . היקף משולש שווה–שוקיים הוא 10 ס”מ . אחת מצלעות המשולש ארוכה מצלע אחרת 11–ב ס”מ . ב . סכום הזוויות במשולש ובמרובע 69 חשבו את גודלי הזוויות של כל המשולשים שבסרטוטים . 70 המשולש ABC שבסרטוט מחולק 6–ל משולשים . חשבו את הגדלים של הזוויות שאינן נתונות בכל אחד מהמשולשים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר