עמוד:187

62 בכל סעיף נתונים משוואה וייצוג גרפי של הפונקציות שבאגפיה . 1 נסו לקבוע רק על פי הייצוג הגרפי אם פתרון המשוואה הוא מספר חיובי , שלילי או . 0 2 פתרו את המשוואה באופן אלגברי ובדקו אם צדקתם . 63 משפחת דרור הזמינה את רונן השמרטף לטפל בילדיה בחופשת הקיץ . המשפחה הציעה לרונן לבחור אחת משתי שיטות לתשלום יומי : שיטה א : בכל יום תשלום קבוע , ₪ 10 - ועבור כל שעת שמרטפות . ₪ 20 שיטה ב : בכל יום תשלום קבוע , ₪ 70 - ועבור כל שעת שמרטפות . ₪ 5 א . כמה ישתכר רונן תמורת שעתיים של שמרטפות בכל אחת מהשיטות ? ב . הפונקציה f ( x ) g ( x )–ו מתארות את השכר היומי של רונן לפי שתי השיטות , בהתאם למספר שעות העבודה שלו ביום . x ) מייצג את מספר שעות העבודה ( . לפניכם ייצוג גרפי של שתי הפונקציות . 1 התאימו לכל שיטה את הפונקציה המתארת אותה . 2 כתבו לכל פונקציה ייצוג אלגברי . ג . עבור כמה שעות עבודה ביום יקבל רונן אותו שכר בשתי השיטות ? מצאו את התשובה בדרך גרפית ובדרך אלגברית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר