עמוד:185

54 בסרטוט שלפניכם הזווית DAC גדולה 20 ° –ב מהזווית EAD , וקטנה 20 ° –ב מהזווית BAC . BAC EAC = מצאו את הגדלים של כל הזוויות בסרטוט . 55 מספר אחד קטן פי 4 ממספר שני וגדול 2–ב ממספר שלישי . סכום שלושת המספרים גדול 6–ב מהמספר השני . מהם שלושת המספרים ? 56 מירי חסכה כסף במשך 3 חודשים . הסכום שחסכה בחודש השני גדול פי 4 מזה שחסכה בחודש הראשון . בחודש השלישי היא חסכה ₪ 30 פחות מאשר בחודש השני . הסכום הכולל שמירי חסכה בשלושת החודשים גדול פי 2 מזה שחסכה בחודש השני . כמה כסף חסכה מירי בסך הכול ? 57 אחת הצלעות של מלבן ארוכה 18–ב ס"מ מצלע אחרת . האריכו את הצלע הקצרה של המלבן פי , 3 ואת הצלע הארוכה קיצרו 5–ב ס"מ . התקבל מלבן שהיקפו גדול 12–ב ס"מ מהיקף המלבן המקורי . מצאו את אורכי הצלעות של המלבן המקורי . 58 במקבילית ABCD אורך הגובה לצלע AB הוא 10 ס"מ , ואורך הגובה לצלע BC הוא 6 ס"מ . מה אורכי הצלעות במקבילית זו , אם ידוע שהצלע BC ארוכה 5–ב ס"מ מהצלע ? AB 59 נתונים משושה ומקבילית בעלי צלע משותפת ( ראו סרטוט מוקטן . ( צלעות המשושה שוות זו לזו באורכן . הצלע HG של המקבילית ארוכה 4–ב ס"מ מהצלע . HE היקף המשושה גדול 6–ב ס"מ מהיקף המקבילית . מצאו את אורכי הצלעות של המקבילית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר