עמוד:184

48 השנה אביה של רוני מבוגר ממנה פי . 4 בעוד 16 שנים יהיה האב מבוגר מרוני פי . 2 א . בן כמה היה האב כשרוני נולדה ? ב . בת כמה תהיה רוני בעוד 5 שנים ? 49 לגיל ₪ 30 בקופת החיסכון , ובכל חודש הוא מוסיף לקופה . ₪ 7 לאורן ₪ 90 בקופתו , והוא מוסיף לקופה ₪ 4 בכל חודש . בכל סעיף מתואר מצב . האם המצב הזה יכול להתקיים בעתיד ? אם כן , ציינו מתי . אם לא , הסבירו מדוע . א . בקופות של גיל ושל אורן יהיו סכומים שווים . ב . בקופה של גיל יהיה סכום כפול מהסכום בקופה של אורן . 50 בסניף א של רשת "חשמל לכולנו" יש פי שלושה מקררים יותר מאשר בסניף ב . הנהלת הרשת העבירה 68 מקררים מסניף א לסניף ב , כדי להשוות את מספר המקררים בשני הסניפים . כמה מקררים יש בשני הסניפים ביחד ? 51 אב ובתו הכינו עוגיות . האב הכין פי שניים יותר עוגיות מבתו . לאחר שהאב העביר לתבניתה של הבת 14 עוגיות , היה בשתי התבניות אותו מספר של עוגיות . כמה עוגיות הכינו האב והבת ביחד ? 52 תלמידי השכבה יצאו לטיול . על פי התכנון הם היו צריכים להתחלק 5–ל קבוצות שוות . מכיוון שאחד המדריכים חלה ולא הגיע , התלמידים התחלקו 4–ל קבוצות שוות . כתוצאה מכך גדל 7–ב מספר התלמידים בכל קבוצה . כמה תלמידים יצאו לטיול ? 53 מספר המושבים במונית קטן 5–ב ממספר המושבים במיניבוס . קבוצת מטיילים זקוקה להסעה . המטיילים יכולים לנסוע 5–ב מוניות ולמלא אותן , או לנסוע 3–ב מיניבוסים , ואז יישאר מקום אחד פנוי . כמה מקומות יש במונית וכמה במיניבוס ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר