עמוד:164

32 הגובה של מנסרה משולשת הוא 8 ס"מ . בסיס המנסרה הוא משולש שאורך אחת מצלעותיו הוא 15 ס"מ ואורך הגובה לצלע זו הוא 4 ס"מ . א . סרטטו סקיצה של בסיס המנסרה וסמנו עליו את הנתונים . ב . חשבו את נפח המנסרה . 33 לפניכם פריסה של מנסרה . ( הסרטוט מוקטן , כל משבצת מייצגת ריבוע ששטחו 1 סמ"ר ( . א . מבלי להיעזר בכלי מדידה מצאו : 1 את אורכי הקטעים PM , CD . MK–ו 2 את גודל הזווית . PMK ב . חשבו את שטח הפנים של המנסרה . ג . חשבו את נפח המנסרה . 34 למשפחת קציר , הגרה במושב , יש אסם שצורתו כמנסרה משולשת ותיבה בעלות פאה משותפת ( ראו סרטוט מוקטן . ( א . מהו נפחו של האסם ? ב . בני המשפחה מעוניינים לצבוע את האסם מבחוץ ( כולל הגג . ( הצבע נמכר במכלים של ליטר אחד , ובליטר אחד אפשר לצבוע 16 מ"ר . כמה מכלים של צבע דרושים לצביעת האסם ? הרחבה 35 לפניכם סקיצה של בית בובות מעץ , ובו חדר אחד ועליית גג . הבית מורכב מתיבה ומנסרה משולשת בעלות פאה משותפת . האם נפח עליית הגג שווה למחצית נפח החדר ? גדול יותר ? קטן יותר ? נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר