עמוד:163

הנפח של מנסרה משולשת הוא שטח הבסיס כפול גובה המנסרה . נימוק : כל מנסרה משולשת ניתן לחלק לשתי מנסרות משולשות שבסיסיהן משולשים ישרי–זווית : נפח המנסרה הגדולה שווה לסכום הנפחים של שתי המנסרות שהתקבלו , ולכן נפח המנסרה הגדולה הוא : hS 1 + hS = h ) S 1 + S 2 ( = hS S 29 חשבו את הנפח של כל אחת מהמנסרות המשולשות . ( הסרטוטים מוקטנים ( . 30 בכל סעיף כתבו ביטויים מתאימים לנפח המנסרה ולשטח הפנים שלה . א . בסיס המנסרה הוא משולש ששטחו 150 סמ"ר והיקפו 60 ס"מ ; גובה המנסרה הוא a ס"מ . ב . גובה המנסרה הוא 10 ס"מ ; בסיס המנסרה הוא משולש ישר–זווית ושווה–שוקיים שאורכי ניצביו a ס"מ ואורך היתר שלו 40 ס"מ . 31 א . נפח מנסרה משולשת הוא 100 סמ"ק , וגובהה 20 ס"מ . מהו שטח הבסיס של המנסרה ? ב . נפח מנסרה משולשת הוא 200 סמ"ק וגובהה 400 מ"מ . בסיס המנסרה הוא משולש ישר–זווית , שאורך אחד מניצביו הוא 5 ס"מ . מהו אורך הניצב השני ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר