עמוד:162

26 לפניכם סרטוט מוקטן של כלי בצורת מנסרה שבסיסה משולש ישר–זווית . ( האורכים בסרטוט בסנטימטרים ( . הנקודות B , A C–ו מחלקות את גובה המנסרה 4–ל חלקים שווים . מזגו לכלי מים עד לגובה הנקודה . A א . מה נפח המים שבכלי , אם ידוע כי 8 ס"מ ? x = ב . כתבו באמצעות x ביטוי המתאר את נפח המים בכלי . 27 הבסיס של מנסרה הוא משולש ישר–זווית שאורכי ניצביו הם 8 ס"מ 10–ו ס"מ . גובה המנסרה הוא 3 ס"מ . חשבו את נפח המנסרה . דיון 28 שטח הבסיס של מנסרה משולשת הוא 12 סמ"ר , וגובהה h ס"מ . הקטעים RK BP–ו הם גבהים של בסיסי המנסרה . חילקו את המנסרה לאורך שני הגבהים לשתי מנסרות שבסיסיהן משולשים ישרי–זווית , כמו בסרטוט המוקטן . כתבו ביטוי המתאר את נפח המנסרה . הדרכה : סמנו x–ב סמ"ר את שטח הבסיס של אחת המנסרות שהתקבלו . כתבו באמצעות x ביטוי המתאר את שטח הבסיס של המנסרה השנייה שהתקבלה . כתבו ביטויים המתארים את הנפחים של שתי המנסרות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר