עמוד:158

17 הבסיס של מנסרה הוא משולש שהיקפו 15 ס"מ . גובה המנסרה הוא h ס"מ . א . כתבו ביטוי המתאר את סכום השטחים של הפאות הצדדיות של המנסרה , אם ידוע שבסיס המנסרה הוא משולש שווה–צלעות . ב . הציעו אורכי צלעות של משולשים אחרים שהיקפיהם 15 ס"מ . ( ודאו בכל מקרה שאכן מתקבל משולש ( . לכל אחת מההצעות שכתבתם , כתבו ביטוי המתאר את סכום השטחים של הפאות הצדדיות של המנסרה . ג . כתבו ביטוי המתאר את סכום שטחי הפאות הצדדיות של מנסרה משולשת כלשהי שהיקף בסיסה הוא 15 ס"מ וגובהה h ס"מ . 18 לפניכם סרטוט מוקטן של פריסת מנסרה . הנקודה L נמצאת על הצלע . KM נתון : 0 . 25 מ' 8 , AE = ס"מ 7 , CD = ס"מ 0 . 11 , PL = מ' BP = חשבו את שטח הפנים של המנסרה . הרחבה 19 שטח הבסיס של מנסרה משולשת הוא 60 סמ"ר . גובה המנסרה הוא 10 ס"מ , ושטח הפנים שלה הוא 520 סמ"ר . מהו ההיקף של בסיס המנסרה ? הרחבה 20 במפעל לשוקולד רוצים לבנות קופסת שוקולד בצורת מנסרה משולשת כמו זו שבסרטוט המוקטן . לשם כך רוצים לגזור פריסה של המנסרה ( בשלמותה ) מקרטון מלבני . א . האם ניתן לבנות את הקופסה מקרטון מלבני ששטחו 490 סמ"ר ? הסבירו . ב . האם ניתן לבנות את הקופסה מקרטון מלבני ששטחו 504 סמ"ר ? הסבירו . ג . במפעל רוצים לגזור את הפריסה מקרטון מלבני אחד ששטחו קטן ככל האפשר . תכננו דרך לעשות זאת . מה שטח הקרטון הדרוש לביצוע תכניתכם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר