עמוד:145

אתגר 34 במרובע ACDB הקטעים BF CF–ו חוצים את הזוויות ABD . ACD–ו נתון : D = 41 ° , A = 90 ° מצאו את גודל הזווית . CFB משימות לסיכום 35 שתיים מהזוויות של משולש שוות לזוויות ו–• שבסרטוט . נתון : הזווית היא זווית חדה . האם ייתכן שהמשולש הוא חד–זוויות ? ישר–זווית ? קהה–זווית ? הסבירו . 36 הקטעים AB DC–ו נחתכים בנקודה . O נתון : AD || BC , OCB = 53 ° , OAD = 57 ° חשבו את הזווית . AOC 37 בכל סרטוט מצאו את גודלי הזוויות ו–• .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר