עמוד:144

30 חשבו את הזוויות של כל אחד מהמרובעים שבסקיצות . 31 שלוש זוויות במרובע שוות זו לזו , והזווית הרביעית בת . 105 ° חשבו את זווית המרובע . 32 במרובע ABCD נתון : B , A = 108 ° גדולה פי 2 C , D–מ גדולה פי 2 . B–מ א . מצאו את זוויות המרובע . עבדו לפי השלבים האלה : 1 סרטטו סקיצה ( סרטוט ביד חופשית ) של המרובע , סמנו עליה את הנתונים המספריים וסמנו את הזווית D . x–ב 2 כתבו ביטויים מתאימים לזוויות הנותרות וסמנו אותם בסקיצה . 3 כתבו משוואה ופתרו אותה . ב . סמנו במשתנה זווית אחרת של המרובע , וחשבו שנית את זוויות המרובע . ודאו שהתקבלו אותן תוצאות כמו בסעיף א . 33 בכל סעיף חשבו את זוויות המרובע . א . במרובע ABCD נתון A–ש קטנה פי 2 B , C–מ שווה C–ל D–ו גדולה 60 ° –ב . A–מ ב . במרובע BCDE נתון B–ש גדולה 30 ° –ב C , E–מ גדולה פי 2 , E–מ D–ו שווה . E–ל ג . במרובע MPCD נתון P–ש גדולה פי 2 C , M–מ קטנה 20 ° –ב , P–מ D–ו גדולה פי 3 . M–מ ד . במרובע ABCD נתון B–ש קטנה 20 ° –ב C , A–מ גדולה פי 2 , B–מ D–ו קטנה 40 ° –ב . C–מ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר