עמוד:138

12 חשבו את גודלי הזוויות של כל משולש ומיינו את המשולשים לפי זוויות . 13 בכל סעיף מתואר הקשר בין הזוויות של משולש כלשהו . מה ניתן לדעת על סוג המשולש ? דיון 14 במשולש ABC הזווית A גדולה פי 2 מהזווית , B והזווית C גדולה 20 ° –ב מהזווית . A א . 1 סמנו x–ב את הגודל של אחת מזוויות המשולש , ובטאו באמצעות x את גודלי הזוויות האחרות . 2 כתבו משוואה , פתרו אותה ומצאו את גודלי הזוויות של המשולש . ב . איילת ועודד כתבו משוואות ופתרו אותן . איילת קיבלה את הפתרון , x = 32 ° ואילו עודד קיבל את הפתרון . x = 64 ° האם ייתכן ששניהם צודקים ? הסבירו . 15 במשולש QRS הזוויות Q קטנה 25 ° –ב מהזווית , S והזווית S גדולה 20 ° –ב מהזווית . R א . קבעו ללא חישוב איזו היא הזווית הקטנה ביותר במשולש . ב . חשבו את גודלי הזוויות של המשולש , ובדקו אם צדקתם בתשובתכם לסעיף הקודם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר