עמוד:136

5 בכל סעיף בדקו אם קיים משולש המתאים לתיאור . אם כן , חשבו את הזווית השלישית של המשולש . אם לא , הסבירו מדוע לא קיים משולש כזה , והציעו דרך לתקן את אחד הנתונים כך שיתקבל משולש . א . שתיים מזוויות המשולש הן בנות 130 ° . 50 ° –ו ב . שתיים מזוויות המשולש הן בנות 130 ° . 40 ° –ו ג . שתיים מזוויות המשולש הן בנות 100 ° . 90 ° –ו ד . שתיים מזוויות המשולש הן זוויות ישרות . ה . אחת מזוויות המשולש היא , וזווית אחרת היא . 180- ו . אחת מזוויות המשולש היא -2 , וזווית אחרת היא . 180- ז . אחת מזוויות המשולש היא , 90 + וזווית אחרת היא . 90- 6 אילו מהטענות הבאות אינן נכונות ? הסבירו . א . קיים משולש שזוויותיו הן בנות 70 ° , 80 ° . 40 ° –ו ב . קיים משולש שכל זוויותיו הן בנות . 50 ° ג . קיים משולש שכל זוויותיו הן בנות . 60 ° ד . קיים משולש שזוויותיו הן , 90- . 90 ° –ו ה . קיים משולש שזוויותיו הן , 3 4 ו– . 180-6 ו . קיים משולש שזוויותיו הן , 2 5 ו– . 180-8 ABC 7 הוא משולש קהה–זווית A ) היא זווית קהה . ( האם ניתן לקבוע את הסוגים של שתי הזוויות האחרות ? נמקו . 8 א . הציעו גודלי זוויות של משולש חד–זוויות . הציעו אפשרויות שונות . ב . טענה : במשולש חד–זוויות הסכום של כל שתי זוויות גדול מ– . 90 1 בדקו אם הטענה מתקיימת במשולשים שתיארתם בסעיף א . 2 האם לדעתכם הטענה מתקיימת בכל משולש חד–זוויות ? הסבירו . דיון 9 שתיים מהזוויות של משולש הן בנות 50 ° . 70 ° –ו א . היעזרו רק בסרטוט שלפניכם ובסרגל , וסרטטו זווית השווה לזווית השלישית של המשולש . ב . היעזרו באמצעים נוספים אך לא במד–זווית , והציעו דרך נוספת לסרטט זווית בגודל המבוקש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר