עמוד:135

סכום הזוויות בכל משולש הוא . 180 ° נימוק : לצורך הנימוק ניעזר בסרטוט של משולש . ABC בכל משולש אפשר לסרטט גובה העובר בתוך המשולש . נסמן אותו . BD–ב הגובה מחלק את המשולש לשני משולשים ישרי–זווית . נחשב את סכום הזוויות במשולש : ABC הערה : במשולש שאיננו חד–זוויות , לא כל הגבהים עוברים בתוך המשולש , אבל הגובה מהזווית הגדולה ( הקהה או הישרה ) עובר בתוך המשולש . דיון 2 הסבירו בדרך נוספת מדוע סכום הזוויות במשולש הוא . 180 ° היעזרו בסרטוט שלפניכם . 3 בכל סעיף נתונים הגדלים של שתיים מהזוויות במשולש מסוים . מצאו את גודלה של הזוית השלישית . א . ABC : B = 15 ° , A = 146 ° ב . RPF : F = 42 ° , R = 30 ° ג . NPO : P = 45 ° , N = 45 ° ד . KVB : B = 60 ° , V = 60 ° 4 בכל אחד מהסעיפים ציינו מה ניתן לדעת על סוג המשולש . סרטטו משולש מתאים ובדקו אם קביעתכם מתקיימת בו . א . משולש ששתיים מזוויותיו הן בנות 30 ° . 60 ° –ו ב . משולש ששתיים מזוויותיו הן בנות 50 ° . 30 ° –ו ג . אחת מזוויות המשולש היא , והאחרת . 90- ד . אחת מזוויות המשולש היא , והאחרת . 90 + ה . אחת מזוויות המשולש היא , והאחרת . 90-2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר