עמוד:132

30 בכל סעיף מוצגים נתונים של משולש . 1 בנו משולש המתאים לנתונים . 2 האם ניתן לבנות לפי אותם נתונים משולש אחר , שאינו חופף למשולש שבניתם ? א . משולש שהאורכים של שתיים מצלעותיו הם 3 ס"מ 6–ו ס"מ . ב . משולש שהאורכים של שתיים מצלעותיו הם 3 ס"מ 6–ו ס"מ והזווית ביניהן בת . 45 ° ג . משולש שהאורכים של שתיים מצלעותיו הם 3 ס"מ 6–ו ס"מ והזווית ביניהן בת . 90 ° 31 אורך אחת מצלעותיו של משולש הוא 4 ס"מ , ואורך צלע אחרת הוא 10 ס"מ . א . כתבו שלושה אורכים שיכולים להתאים לצלע השלישית של המשולש . ב . כתבו שלושה אורכים שאינם מתאימים לצלע השלישית של המשולש . ג . האם ייתכן שהיקף המשולש 26 ס"מ ? 19 ס"מ ? 30 ס"מ ? הסבירו . 32 בכל סעיף בדקו אם קיים משולש המתאים לתיאור , ואם כן - מה אורכי צלעותיו . א . משולש שווה–שוקיים שהיקפו 24 ס"מ והשוק שלו ארוכה 6–ב ס"מ מהבסיס . ב . משולש שווה–צלעות שהיקפו 24 ס"מ . ג . משולש שהיקפו 24 ס"מ והאורכים של שתיים מצלעותיו הם 8 ס"מ 4–ו ס"מ . ד . משולש שהיקפו 24 ס"מ ואורך אחת מצלעותיו 14 ס"מ . למתעניינים בניית משולש לפי אורכי צלעותיו באמצעות סרגל ללא שנתות ומחוגה במהלך היחידה ניסיתם לבנות משולשים מסוגים שונים בעזרת רשת משבצות ובעזרת כלי מדידה . המשימות הבאות עוסקות בבניית משולשים באמצעות סרגל ללא שנתות ומחוגה בלבד . 33 בניית משולש שווה–שוקיים שהשוק שלו היא קטע נתון . AB א . סרטטו קטע AB כלשהו . פתחו את המחוגה כך ש"רגליה" יעמדו על נקודות הקצה של הקטע . AB ב . מבלי לשנות את מפתח המחוגה הניחו את החוד שלה בנקודה A וסרטטו מעגל , כמו בציור משמאל . מה המרחק של כל הנקודות על המעגל מהנקודה ? A ג . הציעו דרך לסרטט משולש שווה–שוקיים שהצלע AB היא אחת משוקיו . כמה משולשים כאלה ניתן לסרטט ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר