עמוד:129

דיון 21 בכל סעיף קבעו אם אפשר לסרטט משולש מהקטעים הנתונים . אם אפשר - סרטטו משולש כזה . אם אי–אפשר - הסבירו מדוע . סכום האורכים של כל שתי צלעות במשולש גדול מאורך הצלע השלישית ( אפילו אם זו הצלע הארוכה ביותר . ( בסרטוט : נסביר לדוגמה את האי–שוויון הראשון : הקו השבור המורכב מהצלעות AC BC–ו מחבר בין הקדקודים A , B–ו והוא ארוך יותר מהקטע הישר המחבר ביניהן , שהוא הצלע . AB 22 בכל סעיף נתונים אורכים של שלושה קטעים . קבעו אם הם יכולים להיות אורכי צלעות של משולש . דוגמה אורכי הקטעים : 4 ס"מ , 8 ס"מ , 15 ס"מ כדי שניתן יהיה לבנות מהקטעים האלה משולש , צריכים להתקיים שלושה אי–שוויונות . שניים מהם אכן מתקיימים : 15 + 8 > 4 15 + 4 > 8 אבל האי–שוויון השלישי אינו מתקיים , כי : 4 + 8 < 15 לכן לא ניתן לבנות משולש שאורכי צלעותיו הם 4 ס"מ , 8 ס"מ 15–ו ס"מ . א . 12 ס"מ , 4 ס"מ , 7 ס"מ ב . 10 ס"מ , 8 ס"מ , 12 ס"מ ג . 5 ס"מ , 8 ס"מ , 6 ס"מ ד . 1 ס"מ , 8 ס"מ , 5 ס"מ ה . 13 ס"מ , 9 ס"מ , 4 ס"מ ו . x ס"מ , x ס"מ , x ס"מ ז . a ס"מ , 1 . 5 a ס"מ , a ס"מ ח . m ס"מ , m ס"מ , m + 2 ס"מ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר