עמוד:128

18 בכל סעיף בנו משולש לפי הנתונים וכתבו איזה סוג משולש התקבל . ( היעזרו במדידות כדי לקבוע את הסוג ( . א . משולש ששתיים מצלעותיו בנות 4 ס"מ והזווית ביניהן בת . 30 ° ב . משולש שווה–שוקיים שאורך השוק שלו 4 ס"מ וזווית הראש בת . 60 ° ג . משולש ששתיים מזוויותיו בנות 50 ° ואורך הצלע שביניהן 4 ס"מ . 19 בכל סעיף נסו לסרטט משולש מתאים . אם הצלחתם לסרטט משולש כזה , היעזרו בכלי מדידה וקבעו מה סוג המשולש . א . משולש ששתיים מזוויותיו בנות . 30 ° ב . משולש ששתיים מזוויותיו בנות . 45 ° ג . משולש ששתיים מזוויותיו בנות . 60 ° ד . משולש שיש בו זווית בת 20 ° וזווית בת . 40 ° ה . משולש שיש בו זווית בת 150 ° וזווית בת . 40 ° קשר בין אורכי צלעות במשולש 20 משני קטעים שאורכם 4 ס"מ 5–ו ס"מ אפשר לבנות משולשים שונים . הנה שתי דוגמאות : א . השלימו את הטבלה . ( כתבו כן או לא ( . ב . השוו בין התשובות בשתי השורות בטבלה ונסו למצוא קשר בין אורכי הצלעות של משולש . ג . הציעו אורך נוסף שיכול להתאים לצלע שלישית במשולש 1 שבסעיף א , ואורך נוסף שאינו יכול להתאים לצלע השלישית . פרטו את שיקוליכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר