עמוד:127

סרטוט משולשים לפי נתונים 14 בכל סעיף סרטטו משולש מתאים לתיאור , שאורך אחת מצלעותיו 4 ס"מ . ( היעזרו במשבצות המחברת או בסרגל משולש ( . אם אפשר לבנות משולש נוסף , שאינו חופף לראשון , סרטטו כזה . שערו כמה משולשים שונים ניתן לבנות . א . משולש ישר–זווית ב . משולש קהה–זווית 15 סרטטו משולשים שווי–שוקיים שונים , שבכולם אורך השוק הוא 4 ס"מ . האם בין המשולשים שלכם יש משולש חד–זוויות ? משולש ישר–זווית ? משולש קהה–זווית ? נסו לסרטט משולשים משלושת הסוגים . 16 סרטטו משולש שווה–צלעות משלכם . אפשר להיעזר בשלושה עצמים שווי–אורך ( כגון שלושה גפרורים . ( דיון 17 א . ענת התבקשה לסרטט משולש לפי הנתונים האלה : אורך אחת הצלעות במשולש הוא 5 ס"מ ; המידות של שתי הזוויות שליד הצלע הזו הן 60 ° . 40 ° –ו ענת סרטטה את הסרטוט שלפניכם . 1 סרטטו גם אתם משולש לפי אותם נתונים , ובדקו אם הוא חופף למשולש שענת סרטטה . 2 האם ניתן לדעתכם לסרטט לפי הנתונים משולש שאיננו חופף למשולש של ענת ? ב . מאור התבקש לסרטט משולש לפי הנתונים האלה : האורכים של שתיים מצלעות המשולש הם 45 מ"מ 35–ו מ"מ ; הזווית בין הצלעות האלה היא בת . 40 ° מאור סרטט את המשולש שלפניכם . 1 סרטטו גם אתם משולש לפי אותם נתונים , ובדקו אם הוא חופף למשולש שמאור סרטט . 2 האם ניתן לדעתכם לסרטט לפי הנתונים משולש שאיננו חופף למשולש של מאור ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר