עמוד:125

6 היקף המשולש שווה–הצלעות ABC הוא 24 ס"מ . ( הסרטוט מוקטן ( . א . מצאו את אורכי הצלעות של המשולש . ABC ב . הקטעים BD AD–ו שווים באורכם . היקף המשולש ABD הוא 30 ס"מ . מצאו את אורכי צלעותיו . 7 בכל סעיף כתבו ביטוי אלגברי המתאר את היקף המשולש . א . משולש שווה–צלעות שאורך צלעו a מ"מ . ב . משולש שווה–שוקיים שהשוק שלו ארוכה מבסיסו 5–ב ס"מ . 1 ג . משולש שווה–שוקיים שהשוק שלו קצרה מבסיסו ב– ס"מ . 2 1 ד . משולש שווה–שוקיים שבסיסו קצר מהשוק שלו ב– ס"מ . 2 8 בכל סעיף חשבו את אורכי הצלעות של המשולש . א . משולש שבו אחת הצלעות ארוכה בסנטימטר אחד מהצלע השנייה , וקצרה בסנטימטר אחד מהצלע השלישית , והיקף המשולש 12 ס"מ . ב . משולש שווה–שוקיים שהיקפו 25 ס"מ והבסיס קצר מהשוק 2–ב ס"מ . אתגר 9 טענה : שטחו של משולש שווה–צלעות שאורך צלעו a ס"מ קטן מ– a סמ"ר . 2 האם הטענה נכונה ? הסבירו את תשובתכם . 10 לפניכם משולשים שונים המסורטטים על רשת ריבועים . א . 1 מה ניתן לקבוע לפי תכונות הרשת לגבי סוגי המשולשים שבסרטוט ? נמקו . 2 היעזרו בכלי מדידה ובדקו את תשובותיכם לסעיף א . 1 ב . סרטטו על נייר משובץ משולשים מסוגים שונים ( לפי צלעות ולפי זוויות , ( שקדקודיהם על נקודות הרשת . ציינו מה ניתן לדעת על סוגי המשולשים , ונמקו על סמך תכונות הרשת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר