עמוד:118

14 לפניכם תעריפי הנסיעה של שתי חברות של מוניות : מוניות סופה : מחיר התחלתי רק 5 ש"ח ! וכן 3 ש"ח עבור כל קילומטר של נסיעה . מוניות ברק : רק 2 ש"ח עבור כל קילומטר של נסיעה ! וכן מחיר התחלתי של 10 ש"ח . נסמן x–ב את אורך הנסיעה ( בק"מ . ( הפונקציה f ( x ) מתארת את מחיר הנסיעה בחברת ברק ; הפונקציה g ( x ) מתארת את מחיר הנסיעה בחברת סופה . לפניכם הגרפים של שתי הפונקציות . א . ציינו איזה מהגרפים מתאים למוניות סופה ואיזה למוניות ברק . ב . כתבו ייצוג אלגברי של הפונקציות f ( x ) . g ( x )–ו ג . השתמשו בייצוגים השונים של הפונקציות וענו על השאלות הבאות . 1 עבור איזה מרחק נסיעה גובות שתי החברות אותו מחיר ? 2 משפחת יגיל צריכה לנסוע מרחק של 3 ק"מ . כמה תעלה לה הנסיעה בכל אחת מהחברות ? 3 משפחת ארנון צריכה לנסוע מרחק של 7 ק"מ . כמה תעלה לה הנסיעה בכל אחת מהחברות ? 4 כמה קילומטרים אפשר לנסוע תמורת 100 ש"ח בכל אחת מהחברות ? 15 נתון גרף הפונקציה . f ( x ) בכל סעיף סרטטו גרף של פונקציה g ( x ) כך שפתרונות המשוואה f ( x ) = g ( x ) יתאימו לתיאור בסעיף . ( היעזרו בדוגמה שבהמשך ( . א . x = 3 הוא פתרון של המשוואה . ב . x = 0 הוא פתרון של המשוואה . ג . למשוואה יש פתרון שלילי . דוגמה נסרטט גרף של פונקציה g ( x ) כך שפתרון המשוואה f ( x ) = g ( x ) יהיה : x = 1 תחילה נחפש על הגרף הנתון את הנקודה ששיעור x–ה שלה הוא 1 ( ראו סרטוט . ( 1 נסרטט גרף של פונקציה כלשהי שעובר דרך הנקודה שמצאנו ( ראו סרטוט . ( 2 ( האם הגרף שסרטטנו הוא האפשרות היחידה ? הסבירו ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר